Ter voor­be­rei­ding op de aan­pas­sin­gen aan de A44 bij aan­slui­ting Lei­den-West, wor­den er bomen gekapt tus­sen de rij­baan rich­ting Den Haag en de oprit Lei­den-West (toe­rit 8). Het kap­pen en ver­snip­pe­ren van de bomen start op vrij­dag 16 febru­a­ri en is naar ver­wach­ting vrij­dag 23 febru­a­ri klaar. In de laat­ste avond/​nacht van don­der­dag 22 op vrij­dag 23 febru­a­ri tus­sen 21.00 en 05.00 uur wor­den de hout­snip­pers afge­voerd, waar­bij toe­rit 8 Lei­den-West rich­ting Den Haag is afge­slo­ten. Het ver­keer wordt omge­leid via toe­rit 7. Rou­te: bij toe­rit 8 de A44 rich­ting Amster­dam, bij Oegst­geest afrit 7 en ver­vol­gens via toe­rit 7 weer de A44 rich­ting Den Haag.