De hui­di­ge plan­ning is dat de Rijn­land­Rou­te medio 2023 klaar is. Hier­voor wordt het pro­ject in 3 delen gere­a­li­seerd en wordt het pro­ject in 3 con­trac­ten in de markt gezet:

  1. het boor­tun­nel­tra­cé (N434), de A4 (tot aan N14) en A44, de knoop­pun­ten Hof­vliet en Omme­dijk en de aan­slui­ting Lei­den-West;
  2. ir. G .Tjal­ma­weg in Kat­wijk;
  3. Euro­pa­weg en het Lam­men­schans­plein in Lei­den.

Aan­slui­ting Lei­den-West

Zomer 2021 Recon­struc­tie Lei­den-West gereed voor auto­ver­keer
Najaar 2022 Fiets­tun­nel gereed

A44 Lei­den-Zuid en knoop­punt Omme­dijk

Zomer 2021 Ver­bre­ding A44 gereed
Zomer 2021 Knoop­punt Omme­dijk gereed (nog niet in gebruik)

N434 (boor­tun­nel en ver­diep­te lig­ging)

Najaar 2021 Ver­diep­te lig­ging gereed
Eind 2021 Afbouw en test­fa­se boor­tun­nel gereed
Eind 2022 N434 gereed

A4 en knoop­punt Hof­vliet

Eind 2020 A4 op defi­ni­tie­ve loca­tie
Zomer 2021 Knoop­punt Hof­vliet gereed (nog niet in gebruik)
Zomer 2021 Her­in­rich­ting A4 gereed