De hui­di­ge plan­ning is dat de hele Rijn­land­Rou­te in 2022 klaar is. Hier­voor wordt het pro­ject in 3 delen gere­a­li­seerd en wordt het pro­ject in 3 con­trac­ten in de markt gezet:

  1. het boor­tun­nel­tra­cé (N434), de A4 (tot aan N14) en A44, de knoop­pun­ten Hof­vliet en Omme­dijk en de aan­slui­ting Lei­den-West;
  2. Ir. G .Tjal­ma­weg in Kat­wijk;
  3. Euro­pa­weg en het Lam­men­schans­plein in Lei­den.

Aan­slui­ting Lei­den-West
Recon­struc­tie Lei­den-West gereed voor auto­ver­keer: zomer 2021
Fiets­tun­nel gereed: najaar 2022

A44 Lei­den-Zuid en knoop­punt Omme­dijk
Ver­bre­ding A44 gereed: zomer 2021
Knoop­punt Omme­dijk gereed (nog niet in gebruik): zomer 2021

N434 (boor­tun­nel en ver­diep­te lig­ging)
Start boren 1e tun­nel­buis: augus­tus 2019
Boren gereed: najaar 2020
Ver­diep­te lig­ging gereed: najaar 2021
Afbouw en test­fa­se boor­tun­nel gereed: eind 2021
N434 gereed: eind 2022

A4 en knoop­punt Hof­vliet
Knoop­punt Hof­vliet gereed (nog niet in gebruik): zomer 2021
Her­in­rich­ting A4 gereed: zomer 2021