De N206 ir. G. Tjalmaweg is mogelijk afgesloten van woensdag 14 december 20:00 uur tot donderdag 15 december 06:00 uur, tussen de aansluiting N441 en de A44 (Leiden-West). De komende periode worden de resterende tijdelijke damwanden langs de bouwkuip ter hoogte van Duinzicht uitgetrokken. Boskalis reserveert de mogelijkheid van deze avond/nachtafsluiting om direct en met minder verkeershinder herstelwerkzaamheden aan de Tjalmaweg te kunnen uitvoeren, mocht dat nodig zijn. Of Boskalis hiervan gebruik maakt, wordt in de loop van woensdag 14 december duidelijk en dan rond 12.00 uur gecommuniceerd. Het uittrillen van de damwanden is naar verwachting medio december afgerond.

Eerdere reparatie

Vorige week heeft Boskalis Nederland herstelwerkzaamheden aan het asfalt uitgevoerd. Tijdens de werkzaamheden overdag, op dinsdag 29 november, ontstond er dusdanige schade aan het wegdek (asfalt) van de rijbaan richting Leiden, dat tijdens een spoedafsluiting het asfalt is hersteld. Hierna zijn de werkmethodiek en werkvolgorde aangepast om het uittrillen van de damwanden te hervatten. Zo werkt de aannemer nu met een stelling met een andere frequentie. Ook worden de werkzaamheden zorgvuldig gemonitord.

Mogelijke avond-/nachtafsluiting woensdag 14 december t/m donderdag 15 december 2022

De Tjalmaweg is (mogelijk) tijdens de avond en nacht afgesloten voor autoverkeer tussen de aansluiting N441 en knooppunt Leiden-West (t.h.v. Willem Einthovenstraat). Daarbij wordt opgemerkt dat autoverkeer vanaf de kruising N206/ Voorschoterweg de N206 richting Leiden op kan draaien. Dit geldt dus niet voor verkeer vanuit Leiden; afslag N206 Voorschoterweg is afgesloten. Fietsers en voetgangers kunnen indien de afsluiting doorgaat, gewoon de Torenvlietbrug oversteken tijdens de werkzaamheden.

Of Boskalis Nederland gebruik maakt van de avond- en nachtafsluiting (en de omleiding) wordt woensdag 14 december rond 12.00 uur gecommuniceerd.

Omleiding

Autoverkeer wordt in geval van een afsluiting omgeleid middels bebording over de A44, afslag 6 Noordwijk, N444, N206 en vice versa. Ook vanaf N206 Leiden-West wordt het verkeer terug geleid naar de A44 richting Amsterdam (via de Oude Rhijnhofweg / McDonalds). Verkeer vanaf de Voorschoterweg richting Leiden kan de N206 op draaien. Omgekeerd kan dan niet; verkeer vanaf de N206 Leiden wordt omgeleid t.h.v. de Oude Rhijnhofweg / McDonalds.

Omleiding N206
Hinder omgeving

De werkzaamheden – die mogelijk worden uitgevoerd – vinden plaats achter het tijdelijke geluidscherm van de N206, maar kunnen hoorbaar en voelbaar zijn. Ook bouwverlichting van o.a. een asfaltfrees, een asfaltmachine, een wals, een vrachtwagen en een mobiele hydraulische kraan kan zichtbaar zijn in de omgeving. We proberen uiteraard de hinder tot een minimum te beperken.

Bussen Arriva

Tijdens de mogelijke avondafsluiting rijden bussen van Arriva door de dorpskern van Valkenburg en niet over de tijdelijke N206. De bushalte op de Tjalmaweg komt dan tijdelijk te vervallen. Tijdens de eerste diensten op woensdagochtend (vanaf 05:00 uur) rijden de bussen van Arriva weer regulier over de Tjalmaweg. De bushalte is dan weer toegankelijk.