Het college van B&W van de gemeente Katwijk heeft besloten de omgevingsvergunningen voor de tijdelijke verlegging van de N206 Ir. G. Tjalmaweg definitief te verlenen. De aangevraagde omgevingsvergunningen die voor de tijdelijke weg nodig zijn, hebben tot 18 juni jl. ter inzage gelegen. Er zijn vanuit de omgeving 345 zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen zijn zorgvuldig getoetst, maar hebben inhoudelijk niet geleid tot afwijzen van de vergunningaanvragen. De indieners van de zienswijzen per brief geïnformeerd over de afhandeling hiervan en het vervolg van de procedure (waaronder de mogelijkheid tot beroep).

Drie vergunningen

Het gaat om de volgende vergunningen:

  • Vergunning voor het tijdelijk verleggen van de N206 (deel westzijde)
  • Vergunning voor het tijdelijk verleggen van de N206 (deel oostzijde)
  • Vergunning voor het kappen van 122 vergunningplichtige bomen voor de Rijnlandroute (waarvan ook een deel voor de definitieve situatie gekapt moet worden)

De omgevingsvergunningen met de bijbehorende stukken, waaronder de zienswijzennota, zijn vanaf 6 augustus te vinden op de website van de gemeente Katwijk via: https://bekendmakingen.katwijk.nl/ en vervolgens klikken op ‘kennisgeving’.