Op donderdag 17 september is de beroepstermijn voor 3 omgevingsvergunningen die nodig zijn voor de tijdelijke noordelijke verlegging van de ir. G. Tjalmaweg gesloten. Tegen elk van de 3 vergunningen is vanuit de omgeving beroep aangetekend bij de Raad van State en is verzoek voor het treffen van een voorlopige voorziening gedaan. Naar verwachting doet de Raad van State binnen 2 maanden uitspraak over de voorlopige voorzieningen en over 6 maanden uitspraak over het ingestelde beroep. Dit betekent dat de vergunningen tot die tijd niet onherroepelijk zijn.

Drie vergunningen

Het betreft de volgende 3 omgevingsvergunningen waar nu beroep tegen is ingesteld en verzoek om voorlopige voorziening is gedaan:

  • Vergunning voor het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan en het verrichten van werkzaamheden in verband met het verleggen van de N206 (deel westzijde);
  • Vergunning voor het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan en het verrichten van werkzaamheden in verband met het verleggen van de N206 (deel oostzijde);
  • Vergunning voor het kappen van 122 vergunningplichtige bomen (deels te kappen voor de tijdelijke verlegging van de N206 en deels voor de definitieve situatie).
Gevolgen verzoek voorlopige voorziening

De verzoeken om voorlopige voorziening hebben tot gevolg dat de verleende vergunningen pas in werking treden als over de voorlopige voorzieningen is beslist en geen verdere schorsing wordt opgelegd door de Raad van State. Dit betekent dat er nu geen bomen gekapt mogen worden en de verharding van de tijdelijke weg niet aangelegd mag worden totdat een uitspraak is gedaan door de voorzieningenrechter van de Raad van State. Naar verwachting neemt de Raad van State binnen twee maanden een besluit over de voorlopige voorzieningen.

Planning en werkzaamheden

Hoewel de bomenkap en het aanleggen van de verharding van de tijdelijke weg op dit moment niet kan plaatsvinden, kunnen andere voorbereidende werkzaamheden voor de tijdelijke verlegging van de N206 wel doorgaan. De werkzaamheden die Boskalis wel kan uitvoeren, worden op dit moment ingepland en starten naar verwachting binnenkort. Hierover volgt op korte termijn meer informatie.