Op 5 juni jl. maak­ten we bekend dat Bos­ka­lis niet met zwaar bouw­ver­keer via de Kool­tuin­weg, de Ach­ter­weg en de Zon­ne­veld­slaan rijdt. De afspraak was daar­bij dat bouw­ver­keer, dat niet via een ande­re rou­te kán rij­den voor de aan­voer van zand of voor het asfal­te­ren, wel toe­gang krijgt. Van dins­dag 16 juni t/​m vrij­dag 26 juni 2020 vindt er beperkt vracht­ver­keer plaats, dat nodig is voor de aan­leg van de roton­de Toren­vliet­slaan. Het betreft hier­bij vracht­ver­keer voor het ver­voer van zand, het asfal­te­ren en voor het ver­leg­gen van kabels en lei­din­gen. De vracht­wa­gens wor­den bege­leid door ver­keers­re­ge­laars. Bewo­ners aan de Zon­ne­veld­slaan zijn hier­over geïnformeerd.

Dins­dag 16 juni t/​m vrij­dag 26 juni

Van dins­dag 16 t/​m vrij­dag 26 juni rij­den er maxi­maal 5 vracht­wa­gens per dag voor het trans­port van zand en ove­rig mate­ri­aal. De vracht­wa­gens rij­den heen en weer via de Zon­ne­veld­slaan – bouw­weg Pro­ject Loca­tie Val­ken­burg (PLV) - Ach­ter­weg – Ach­ter­weg­vi­a­duct – Toren­vliet­slaan. Alle vracht­wa­gens rij­den onder bege­lei­ding van een ver­keers­re­ge­laar, die voor iede­re vracht­wa­gen uitrijdt.

Route bouwverkeer
Don­der­dag 18 juni

Op don­der­dag 18 juni gaan we het brand­weer­pad asfal­te­ren. Op deze dag rij­den er maxi­maal 25 vracht­wa­gens en diep­la­ders met asfal­teer­ma­chi­nes over deze rou­te. Ver­keers­re­ge­laars bege­lei­den het ver­keer bij het Ach­ter­weg­vi­a­duct, de Toren­vliet­slaan en de Ach­ter­weg. Zij zet­ten tege­moet­ko­mend ver­keer stop op het moment dat er vracht­wa­gens komen aanrijden.