Op 5 juni jl. maakten we bekend dat Boskalis niet met zwaar bouwverkeer via de Kooltuinweg, de Achterweg en de Zonneveldslaan rijdt. De afspraak was daarbij dat bouwverkeer, dat niet via een andere route kán rijden voor de aanvoer van zand of voor het asfalteren, wel toegang krijgt. Van dinsdag 16 juni t/m vrijdag 26 juni 2020 vindt er beperkt vrachtverkeer plaats, dat nodig is voor de aanleg van de rotonde Torenvlietslaan. Het betreft hierbij vrachtverkeer voor het vervoer van zand, het asfalteren en voor het verleggen van kabels en leidingen. De vrachtwagens worden begeleid door verkeersregelaars. Bewoners aan de Zonneveldslaan zijn hierover geïnformeerd.

Dinsdag 16 juni t/m vrijdag 26 juni

Van dinsdag 16 t/m vrijdag 26 juni rijden er maximaal 5 vrachtwagens per dag voor het transport van zand en overig materiaal. De vrachtwagens rijden heen en weer via de Zonneveldslaan – bouwweg Project Locatie Valkenburg (PLV) – Achterweg – Achterwegviaduct – Torenvlietslaan. Alle vrachtwagens rijden onder begeleiding van een verkeersregelaar, die voor iedere vrachtwagen uitrijdt.

Route bouwverkeer
Donderdag 18 juni

Op donderdag 18 juni gaan we het brandweerpad asfalteren. Op deze dag rijden er maximaal 25 vrachtwagens en diepladers met asfalteermachines over deze route. Verkeersregelaars begeleiden het verkeer bij het Achterwegviaduct, de Torenvlietslaan en de Achterweg. Zij zetten tegemoetkomend verkeer stop op het moment dat er vrachtwagens komen aanrijden.