Op de huidige kruising van de Voorschoterweg/Hoofdstraat met de Duyfraklaan/Torenvlietslaan werkt Boskalis aan een rotonde voor het autoverkeer, met gescheiden fietspaden. In de toekomstige situatie rijdt het autoverkeer via de rotonde naar de nieuwe ongelijkvloerse aansluiting Valkenburg Oost, richting de N206.

Voorbereiding

De werkzaamheden aan de rotonde worden in fases uitgevoerd. Boskalis heeft het zogenaamde ‘brandweerpad’, de nieuwe aansluiting van de Torenvlietslaan op de Voorschoterweg, half juni afgerond. Nadat het brandweerpad gereed was, werd de verbinding van de Torenvlietslaan naar de Voorschoterweg afgesloten. Vervolgens zijn kabels & leidingen en sloten nabij de kruising verlegd.

Bouw van de rotonde

Vanaf augustus zijn we gestart met de bouw van de rotonde zelf. Fietsverkeer rijdt via de noordzijde over het parkeerterrein en het Duyfrakplein. Autoverkeer wordt ook langs het werk heen geleid, via een bypass over het parkeerterrein ten noorden van de Voorschoterweg. Op het parkeerterrein blijven nog wel enkele parkeerplaatsen beschikbaar. Het verkeer wordt omgeleid via borden.

Nachtelijke werkzaamheden en afsluiting Voorschoterweg

Als de rotonde is aangelegd, moet het wegdek geasfalteerd worden, net als de aansluitingen naar de Voorschoterweg en de Duyfraklaan. Het is daarvoor noodzakelijk dat de Voorschoterweg wordt afgesloten. Vanwege de impact op de bereikbaarheid van Valkenburg is ervoor gekozen deze afsluiting van de Voorschoterweg in één nacht in te plannen. De werkzaamheden vinden plaats in de nacht van donderdag 27 augustus (19.00 uur) op vrijdag 28 augustus (07.00 uur).

Hinder

Omwonenden kunnen hinder ondervinden van de werkzaamheden in de nacht van donderdag 27 op vrijdag 28 augustus. Het streven is altijd om de hinder zoveel mogelijk te beperken. Zo zijn de werkzaamheden bewust in de vakantie gepland om de overlast voor het verkeer en de sportverenigingen zo beperkt mogelijk te houden. Omwonenden van de rotonde hebben een brief over de werkzaamheden ontvangen.