Aannemer Boskalis sluit op donderdag 8 oktober 2020 het Achterwegviaduct in Valkenburg af voor alle gemotoriseerde verkeer. Het viaduct wordt in het voorjaar 2021 gesloopt. Fietsers en voetgangers kunnen tot dan wel gebruik blijven maken van het viaduct. Vanaf het voorjaar 2021 komt er een tijdelijke voetgangersbrug met fietsgoot over de N206 ter plaatse van de bushaltes die langs de N206 in gebruik blijven. De Kooltuinweg en Achterweg aan de zuidkant van de Tjalmaweg blijven bereikbaar voor bestemmingsverkeer. De ondernemers aan de Torenvlietslaan blijven bereikbaar via de Achterweg / Torenvlietslaan/ brandweerpad.

Het Achterwegviaduct verbindt de Kooltuinweg (zuidzijde N206) met de Achterweg/Torenvlietslaan (noordzijde N206). De doorgaande verbinding – over de bestaande N206 heen – komt voor alle gemotoriseerde voertuigen (o.a. vrachtwagens, landbouwvoertuigen, auto’s, motoren, hulpdiensten) te vervallen. Langzaam verkeer, zoals (brom)fietsers en voetgangers, kan voorlopig gebruik blijven maken van dit viaduct. De afsluiting geldt voor de gehele duur van het project. De Kooltuinweg en de Achterweg (zuidzijde N206) blijven voor bestemmingsverkeer bereikbaar.

Waarom is deze afsluiting nodig?

Het viaduct wordt nu, vooruitlopend op de sloop van het viaduct, afgesloten voor gemotoriseerd verkeer in verband met het verbeteren van de verkeersveiligheid op de Kooltuinweg en de Torenvlietslaan en de werkzaamheden aan het noordelijke landhoofd van het Achterwegviaduct.

In verband met de grote verkeersintensiteit op de Kooltuinweg heeft Boskalis reeds diverse maatregelen genomen om onveilige verkeersituaties zoveel mogelijk te voorkomen. Een nog te nemen belangrijke maatregel is het terugdringen van autoverkeer op de Kooltuinweg en de Torenvlietslaan, waar diverse werkzaamheden zullen gaan plaatsvinden. Dit zal de verkeersveiligheid tijdens de werkzaamheden nog meer verbeteren. De ondernemers aan de Torenvlietslaan blijven overigens te allen tijde bereikbaar via de Achterweg/ Torenvlietslaan/brandweerpad.

De werkzaamheden achter het landhoofd houden verband met de komst van de tijdelijke N206, die op die plek komt te liggen. Daarvoor worden de terpen van het viaduct eerst verlaagd en afgegraven. De start van de werkzaamheden aan het landhoofd is afhankelijk van het moment waarop de werkzaamheden aan de tijdelijke N206 kunnen starten.

Voorlopige planning sloop viaduct

Een voorlopige planning voor de sloop van het viaduct is als volgt:

  • 8 oktober 2020: afsluiting viaduct voor gemotoriseerd verkeer
  • februari/maart 2021: installatie tijdelijke voetgangersbrug (toegankelijk voor voetgangers met de fiets aan de hand); langzaam verkeer gebruikt de nieuwe voetgangersbrug; de bushaltes blijven toegankelijk.
  • voorjaar 2021: sloop Achterwegviaduct
  • voorjaar 2021: ingebruikname tijdelijke N206, start werkzaamheden verdiepte ligging N206
  • De sloop van het viaduct vindt plaats in een weekendafsluiting in het voorjaar van 2021. Daarover wordt tijdig met de omgeving gecommuniceerd.