Vanaf eind juli start Boskalis met de aanleg van een bouwweg parallel aan de Kooltuinweg in Valkenburg/Katwijk. De aanleg van de bouwweg duurt circa twee weken, daarna wordt de bouwweg in gebruik genomen voor het vervoer van materialen voor de werkzaamheden aan de N206 ir. G. Tjalmaweg. Het bouwverkeer dat (in beide richtingen) over de bouwweg rijdt, wordt hiermee gescheiden van het gewone verkeer. Dit verhoogt de verkeersveiligheid voor de weggebruikers van de Kooltuinweg en rond het Achterwegviaduct.

Waar ligt de bouwweg?

De bouwweg ligt ten zuiden van de Tjalmaweg en komt te liggen tussen de Kooltuinweg en de Tjalmaweg. De bouwweg begint bij de aansluiting van de Kooltuinweg op de N441. Het bouwverkeer rijdt hier bij de rotonde direct de bouwweg op en af. De bouwweg eindigt net na de werklocatie waar de nieuwe aansluiting Valkenbrug-West wordt aangelegd. Tussen de N206 en de bouwweg wordt een fysieke afscherming geplaatst van betonnen barriers.

Zowel tijdens de aanleg als het gebruik van de bouwweg zal het verkeer geen hinder ondervinden. De bouwweg wordt gebruikt voor zowel heen- als teruggaand bouwverkeer. Op de onderstaande afbeelding is de locatie van de in- en uitrit van de bouwweg te zien.

Kaart aansluiting bouwweg

Aansluiting bouwweg bij de rotonde met de N441

Bouwverkeer over de bouwweg

Over de bouwweg rijdt het zware bouwverkeer met grondtransporten voor de ophogingen van de nieuwe aansluiting Valkenburg-West. Naar verwachting start dit in augustus. Daarnaast wordt de bouwweg gebruikt voor de aanvoer van materiaal en materieel naar de locaties waar nieuwe duikerbruggen aangelegd moeten worden in de Kooltuinweg. Hierbij moet de Kooltuinweg af en toe overgestoken worden. Dit gebeurt onder begeleiding van verkeersregelaars. Vanaf 2021 zal de bouwweg gebruikt worden door het bouwverkeer dat grond afvoert bij het ontgraven van de verdiepte ligging van de N206.