De provincie Zuid-Holland deed 8 juni jl. een oproep om ideeën in te zenden voor aanvullende (bovenwettelijke) hinderbeperkende maatregelen ten behoeve van de tijdelijke noordelijke verlegging van de N206 ir. G. Tjalmaweg bij Valkenburg. Hierop zijn 16 ideeën ingediend, die nu door bewoners en ondernemers in een werkgroep worden besproken.

Welke ideeën zijn er ingediend?

De 16 ideeën zijn onder te verdelen in 4 thema’s. Je kunt de volledige tekst van de ideeën teruglezen op de website.

Groen
 •  Tiny Forest
 • Valkenburg wordt “weer” groen
 • Veel groen terug, werkzaamheden overdag en geluidswal
 • Reguleren buitenruimtes (naar juiste locaties)
(Fiets)bereikbaarheid
 •  Fietsbruggetje botenpad
 • Toegankelijk Valkenburg
 • Autowegen rond school, fietsvriendelijk maken
 • Tijdelijk fietspad
Geluid
 • Geluid regisseren door decibelbekeuring
 • Gebogen geluidscherm
 • Geluidsscherm
Noodvoorzieningen OBS De Dubbelburg
 •  Stages voor creatieve slimme Katwijkse inwoners
 • Noodvoorziening (lokalen) ten behoeve van OBS De Dubbelburg (4 x)
Werkgroep

Voor de werkgroep hebben zich 9 bewoners en ondernemers aangemeld. Samen met vertegenwoordigers van de provincie Zuid-Holland, aannemer Boskalis en de gemeente Katwijk bespreken zij volgende week alle ideeën. Het doel is om ieder idee scherp te krijgen, te toetsen aan de spelregels en gezamenlijk te komen tot een lijst van maatregelen die de werkgroep verder laat verkennen.

En hoe verder?

De maatregelen worden deze zomer onderzocht op haalbaarheid voor wat betreft uitvoerbaarheid, tijd, geld en eventuele risico’s. Van alle maatregelen die haalbaar zijn, wordt daarna – als de maatregelen het beschikbare budget overschrijden – een keuze gemaakt. Eind september moet het pakket aanvullende hinderbeperkende maatregel(en) door de provincie worden vastgesteld, zodat ze meegenomen kunnen worden in de planning van aannemer Boskalis.

Meer informatie

Meer informatie over het participatietraject voor de aanvullende hinderbeperkende maatregelen, kun je vinden op de pagina: Participatie aanvullende maatregelen.