De hui­di­ge plan­ning is dat de Rijn­land­Rou­te medio 2023 klaar is. Hier­voor wordt het pro­ject in 3 delen gere­a­li­seerd en wordt het pro­ject in 3 con­trac­ten in de markt gezet:

  1. het boor­tun­nel­tra­cé (N434), de A4 (tot aan N14) en A44, de knoop­pun­ten Hof­vliet en Omme­dijk en de aan­slui­ting Lei­den-West;
  2. ir. G. Tjal­ma­weg in Kat­wijk;
  3. Euro­pa­weg en het Lam­men­schans­plein in Lei­den.
Euro­pa­weg en Lam­men­schans­plein – Lei­den
De plan­ning is (onder voor­be­houd):
Eer­ste kwar­taal 2020 Start ver­leg­gen van kabels en lei­din­gen
2020 Voor­be­rei­ding en start aan­be­ste­ding