Er wordt hard gewerkt aan de ver­leg­ging van de Hof­vliet­weg. Afge­lo­pen dins­dag lie­ten wij weten dat het infor­ma­tie­cen­trum anders bereik­baar is, van­af mor­gen ver­an­dert de rou­te nog één laat­ste keer. Je rijdt dan weer via de ‘oude’ rou­te, via de Riet­pol­der­weg, naar het infor­ma­tie­cen­trum. Dins­dag 12 okto­ber nemen we de defi­ni­tie­ve lig­ging van de Hof­vliet­weg in gebruik. Woens­dag 13 okto­ber is het infor­ma­tie­cen­trum weer geo­pend en rijd je over de nieu­we route.