In februari 2022 is door gedeputeerde Zevenbergen van de provincie Zuid-Holland besloten tot het instellen van een onafhankelijk onderzoek naar vermeende misstanden bij de bouw van de Corbulotunnel. Dit naar aanleiding van een publicatie in NRC.  

De onafhankelijke onderzoekscommissie bestaat uit Chris van Dam, Evelien Bruggeman en Willem Jelle Berg en wordt ondersteund door adviesbureau Berenschot. De onderzoekscommissie richt zich op het handelen van de provincie: hoe kan het dat ondanks ambities op het vlak van veiligheid en integriteit zich mogelijk toch misstanden hebben voorgedaan? Het onderzoek moet antwoord geven op de vraag of bijvoorbeeld het systeem van aanbesteden deugdelijk was en wat de provincie kan leren en in de toekomst anders doen. Het onderzoek zal medio september afgerond worden.

Oproep

De commissie vindt het belangrijk om in haar onderzoek in contact te komen met iedereen die zélf ervaringen heeft opgedaan bij de bouw van de Corbulotunnel. Bijvoorbeeld in de hoedanigheid van bouwvakker of andere direct betrokkenen bij de bouw van de tunnel. Of vanuit een andere positie, misschien meer op afstand. Het meldpunt dient om aan de hand van gemelde situaties of informatie het onderzoek richting en diepte te geven.

Meldpunt

Het meldpunt is bereikbaar via meldpuntcorbulo@berenschot.nl en staat open tot 8 juli 2022. Het meldpunt staat open voor iedereen die de onderzoekscommissie informatie kan bieden. Als u een melding wilt doen in een andere taal dan het Nederlands, is dat mogelijk. Ook kan melden bestaan uit het toezenden van documenten.

Vertrouwelijkheid

Meldingen worden vertrouwelijk behandeld. Na een melding zal de onderzoekscommissie persoonlijk contact opnemen met de melder. Er kan anoniem gemeld worden maar anonieme meldingen die niet anderszins geverifieerd kunnen worden zullen niet kunnen bijdragen aan de rapportage, conclusies en aanbevelingen van de commissie.