Vori­ge week plaat­sten we tij­dens een nach­te­lij­ke afslui­ting van de Omme­dijk­se­weg de lig­gers van het nieu­we A44-via­duct. Met gro­te kra­nen wer­den de enor­me beton­nen lig­gers met een leng­te van 32 meter en een gewicht van 70.000 kilo per stuk op hun plek gelegd.

Om de weg te kun­nen ver­bre­den, wor­den de via­duc­ten op de A44 in fases nieuw gebouwd. Vorig jaar wer­den de lig­gers van de wes­te­lij­ke kant van het nieu­we via­duct al gelegd. Hier rijdt nu het ver­keer over­heen. Nu ook het oos­te­lij­ke deel is gelegd, kun­nen we de weg hier ver­der afbou­wen. In de komen­de maan­den vol­gen de via­duc­ten Ples­man­laan en Robert Boy­le­weg. Van­af zomer dit jaar is de ver­bre­ding van de A44 klaar.

Hier­bo­ven zie je een film­pje dat door één van onze collega’s is gemaakt.