Zater­dag 4, maan­dag 6 en dins­dag 7 april plaat­sen we de lig­gers voor het nieu­we A44 via­duct over de Robert Boy­le­weg. Op zater­dag 4 april is de Robert Boy­le­weg tus­sen 06.00 en 20.00 uur afge­slo­ten voor lang­zaam ver­keer. Het ver­keer wordt omge­leid via de onder­door­gang Was­se­naar­se­weg (bij Cor­pus). Op maan­dag en dins­dag is er geen vol­le­di­ge afslui­ting, wel zijn er kort­du­ren­de ver­keers­stops wan­neer er een lig­ger wordt geplaatst. Op alle dagen dat er wordt gewerkt, wor­den er ver­keers­re­ge­laars ingezet.

Het gaat om totaal 66 beton­nen lig­gers, met een leng­te van ca. 10 meter en een gewicht tus­sen de 4.000 en 9.000 kilo per stuk.