Afgelopen maandag en dinsdag legde Boskalis 32 liggers – met een totaalgewicht van 200 ton – in de bestaande (oude) Torenvlietbrug, over de basculekelder en de Oude Rijn. De liggers kwamen op de plaats van het verwijderde brugdek (het val) van de oude Torenvlietbrug. Het dek van de brug wordt nu verder opgebouwd (de ruimte tussen de liggers volstorten met beton), en als laatste geasfalteerd. De (nu vaste, niet beweegbare) brug krijgt ook groot onderhoud en een metamorfose, zodat beide bruggen straks dezelfde uitstraling krijgen.

Liggers over basculekelder en Oude Rijn

Er zijn 16 liggers (zogeheten T-liggers) met een lengte van bijna 9 meter over de basculekelder gelegd. In deze basculekelder bevond zich het vroegere contragewicht van het beweegbare brugdek (val). Over het gedeelte over de Oude Rijn (de doorvaart) werden 16 T-liggers met een lengte van ruim 15 meter ingehesen. Bij het werk werd gebruik gemaakt van een 60 ton en een 100 ton zware telekraan.

Verwijderen brugdek

Begin juli werd het verkeer van de bestaande brug naar de nieuwe Torenvlietbrug geleid. Vervolgens verwijderde Boskalis het 7,5 ton wegende brugdek (het val) van de bestaande Torenvlietbrug. Van deze werkzaamheden is ook een timelapse gemaakt.

Beide bruggen, de recentelijk in gebruik genomen nieuwe Torenvlietbrug en de gerenoveerde bestaande Torenvlietbrug, zijn naar verwachting komend voorjaar gereed en in gebruik.