Richard Vergouwen werkt bij de brandweer en hij is in zijn werk betrokken bij de RijnlandRoute als partij in de Veiligheidsregio Hollands Midden. In gesprek met hem vragen we wat hij dan doet voor de tunnel?

Richard: “Ik begin bij het begin: In mijn veiligheidsregio bereiden politie, brandweer, gemeenten, Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR), waterschappen en provincie zich voor op risico’s, rampen en crises. Dit doen wij door al heel vroeg mee te denken bij de aanleg van woonwijken en wegen. Voor de RijnlandRoute werken we óók samen met de Veiligheidsregio Haaglanden omdat de tunnel en verdiepte ligging door twee veiligheidsregio’s lopen”.

En dan de RijnlandRoute?

Naast onze taak is er natuurlijk het project zelf: de RijnlandRoute. Voor de tunnel en verdiepte ligging is dit Comol5. In de praktijk betekent het dat we ons in de verschillende fasen van het project altijd drie vragen stellen ‘Ten eerste: wat kan ons als hulpverleners en gebruikers van de route en haar omgeving bedreigen en hoe erg is dat’. De tweede volgt daar dan uit: ‘Wat moeten we dan kunnen’. De laatste is: ‘Wie doet dan wat en hoe organiseren we dat met elkaar’. De antwoorden op die vragen, het denkwerk, werken we uit in plannen en protocollen”.

Dus zo zijn jullie ook bij de RijnlandRoute te werk gegaan?

Richard: “Ja dat klopt. In onze termen praten we dan over ‘een nieuw risico-object’ dat er bijkomt in het verzorgingsgebied. Als er een ongeval gebeurt, moet je dus goed voorbereid zijn. Daar denken en praten we over met alle betrokkenen en dat leggen we vast in plannen en protocollen. Het klinkt allemaal papierachtig, maar het is hartstikke belangrijk dat je vóóraf dit goed hebt geregeld en afgesproken”.

Niet onbelangrijk dus: goed voorbereid zijn. En daarna?

Dan gaan we verder: Als de plannen zijn gemaakt, gaan we oefenen en incidenten nabootsen. Zodat we weten wat we moeten doen als het nodig is. En we blijven trouwens oefenen als de tunnel klaar is. Want jullie zijn dan wel klaar met het bouwen, voor ons als hulpdiensten moeten we ook als de RijnlandRoute in gebruik is genomen klaar staan om incidenten te bestrijden”.

En wordt er ook nog een brandje geblust?

Richard: “Tja, ik geloof dat ik je moet teleurstellen. Met al dat denkwerk, het maken van de plannen, uitwerkingen en oefeningen hoop ik als brandweerman eigenlijk altijd één ding: hopelijk gebeurt er nooit iets ernstigs, want we blussen liever geen brandjes.

Foto: Edwin Weers