Weer een mijlpaal! Vandaag schakelde het team de laatste vriesinstallatie uit in de tunnel. In de afgelopen 7 maanden werkten vier ploegen tunnelwerkers aan deze uitdagende klus: de bouw van de acht dwarsverbindingen in de boortunnel, zo’n 30 meter onder de grond. Voor de aanleg is de grond rondom de verbindingen tot ongeveer -35º C bevroren. Nu ook het betonwerk van de laatste dwarsverbinding klaar is, kan het vriezen worden gestopt. Een geweldige prestatie, complimenten aan het hele Comol5-team!

Vriestechniek

Om te zorgen dat er tijdens de bouw geen grondwater de tunnel instroomde en de grond stabiel genoeg bleef, is de grond rondom de verbindingen met vrieslansen bevroren. Voor elke verbinding hebben we een aparte vriesinstallatie gebruikt. Tijdens het vriezen is met sensoren de grootte van het ijslichaam en de optredende vervormingen van beide tunnelbuizen nauwkeurig gevolgd” vertelt projectmanager Bart van den Heijkant van Comol5.

Bij de meeste verbindingen was het ijslichaam na ongeveer acht weken dik genoeg om een opening te maken in de tunnelwand. Daarna zijn de tunnelwerkers de bevroren grond voorzichtig gaan weggraven. Elke keer als ze een meter in de lengterichting hadden ontgraven, hebben ze de wand verstevigd met een laag spuitbeton. Dat is herhaald totdat de andere tunnelbuis was bereikt. Ook hierin is een opening gemaakt. Vervolgens hebben ze tegen het spuitbeton folies en wapening aangebracht, de betonnen vloer gestort en daarna met een inklapbare bekisting ook de wanden gestort.

Van den Heijkant is tevreden: “Het is een uitdagende megaklus die door de volcontinue ploegendiensten veel van onze mensen vraagt. Ik ben dan ook erg trots op hen, zeker omdat alles zonder problemen en volgens planning is verlopen.