Afge­lo­pen woens­dag ging de laat­ste anker­paal erin op de N434. De anker­pa­len voor­ko­men opdrij­ving van de beton­nen bak van de ver­diep­te lig­ging en de tun­nel­toe­rit­ten. Twee jaar en 6.000 palen ver­der, nemen we afscheid van de machi­ne op dit deel van het werk. Op de A4 en de A44 bren­gen we de komen­de tijd nog wel fun­de­rings­pa­len aan.