Voor het werk aan de verdiepte ligging van de N434 zijn we toe aan de laatste loodjes. Wat het werk de komende periode inhoudt, lees je hier.

Laatste damwanden verwijderen & barrier aanbrengen

In de verdiepte ligging zijn alle betonnen wanden en vloeren klaar. Op 2 plekken (knooppunt Ommedijk en bij de ontvangstschacht) moeten de damwanden nog worden verwijderd. Verder brengen we de betonnen barrier aan tussen de rijbaan en de wand. Dat gebeurt met een zogeheten paver, een machine waarmee de betonverharding ter plaatse in de juiste vorm wordt aangelegd. Na enige tijd moet de gemaakte barrier worden ingezaagd, zodat de werking van het beton kan worden opgevangen. Er wordt zoveel mogelijk overdag uitgevoerd, maar er moet ook ’s avonds worden doorgewerkt omdat het beton de volgende dag anders teveel is uitgehard. Hoe lang we bezig zijn en wat er overdag kan worden uitgevoerd hangt af van de weersomstandigheden zoals temperatuur, luchtvochtigheid en wind.

Grond aanvullen, definitieve watergangen, bouwweg verwijderen

Op maaiveld vullen we de grond de komende tijd netjes aan en zorgen we voor de definitieve watergangen. Vanaf het najaar zullen we in delen de bouwweg opbreken. Ook de bouwkeet wordt afgebroken en afgevoerd, waarna onze medewerkers vanuit een kleine bouwkeet bij knooppunt Ommedijk nog de laatste werkzaamheden zullen aansturen.

Tunneltechnische installaties, asfalteren en definitief fietspad

Verder zal er in de verdiepte ligging worden gewerkt aan de installatie van de technische installaties. Ook worden er portalen aangebracht bij knooppunt Ommedijk, waarvoor een aantal funderingspalen moeten worden aanbrengen. En tot slot brengen we de eerste laag asfalt aan. In het eerste kwartaal van 2022 wordt het definitieve fietspad met tussen Wassenaar en Stevenshof in gebruik genomen.

De belangrijkste data op een rij:
  • Juli: Verwijderen laatste damwanden bij knooppunt Ommedijk (begin juli – medio juli) en de tunneltoerit ter hoogte van de Gerda Brautigamsingel (medio juli – ca. eind juli)
  • September: Aanbrengen eerste asfaltlaag + geleiderail
  • September: Verwijderen bouwkeet
  • September: Funderingspalen portalen verdiepte ligging
  • Najaar: Verwijderen bouwweg langs verdiepte ligging
  • Eerste kwartaal 2022: Definitief fietspad Wassenaar – Stevenshof in gebruik