Er komt weer een mooie mijl­paal aan voor de nieu­we N434! Deze week is name­lijk gestart met het aan­bren­gen van de laat­ste laag asfalt, waar het ver­keer straks over­heen gaat rij­den. De afge­lo­pen nach­ten waren de knoop­pun­ten Hof­vliet (A4) en Omme­dijk (A44) aan de beurt. Naast het asfal­te­ren is ook de defi­ni­tie­ve belij­ning aangebracht.

Het hele tra­cé van de N434, van knoop­punt Hof­vliet tot knoop­punt Omme­dijk, is in totaal 5 kilo­me­ter lang en heeft 2x2 rij­stro­ken. In de komen­de weken wor­den ook de Cor­bu­lo­tun­nel en de ver­diep­te lig­ging N434 voor­zien van de laat­ste laag asfalt en de defi­ni­tie­ve belij­ning. De werk­zaam­he­den vin­den in avond/​nacht plaats om het ver­keer zo min moge­lijk te hinderen.