Maandag 20 september starten we met het aanbrengen van de damwanden en funderingspalen voor de laatste bouwfase van de fietstunnel bij Leiden-West. Het aanbrengen van de damwanden en funderingspalen duurt ca. 4 weken en kan hoorbaar zijn in de directe omgeving.

Bouwen in 4 fases

Om het verkeer op de N206 en A44 zo min mogelijk te hinderen, bouwen we de fietstunnel in 4 fases. We zijn nu in de vierde en laatste bouwfase aanbeland. Nadat de damwanden en de funderingspalen in de grond zitten, starten we met het uitgraven, snellen we de koppen van de funderingspalen en storten we het beton voor de vloeren en de wanden. Op onderstaande foto’s zijn deze werkzaamheden van de eerste drie delen van de fietstunnel te zien.