Maan­dag 20 sep­tem­ber star­ten we met het aan­bren­gen van de dam­wan­den en fun­de­rings­pa­len voor de laat­ste bouw­fa­se van de fiets­tun­nel bij Lei­den-West. Het aan­bren­gen van de dam­wan­den en fun­de­rings­pa­len duurt ca. 4 weken en kan hoor­baar zijn in de direc­te omgeving.

Bou­wen in 4 fases

Om het ver­keer op de N206 en A44 zo min moge­lijk te hin­de­ren, bou­wen we de fiets­tun­nel in 4 fases. We zijn nu in de vier­de en laat­ste bouw­fa­se aan­be­land. Nadat de dam­wan­den en de fun­de­rings­pa­len in de grond zit­ten, star­ten we met het uit­gra­ven, snel­len we de kop­pen van de fun­de­rings­pa­len en stor­ten we het beton voor de vloe­ren en de wan­den. Op onder­staan­de foto’s zijn deze werk­zaam­he­den van de eer­ste drie delen van de fiets­tun­nel te zien.