Het zit erop, op de N434 zijn alle tijdelijke damwanden verwijderd die nodig waren voor de tunneltoeritten en verdiepte ligging. Dat is goed nieuws voor de omgeving, omdat het intrillen en verwijderen van damwanden nog al wat geluid en trillingen veroorzaakt. Het verwijderen van de laatste damwanden ging ook nog eens voorspoedig, het werk werd twee weken eerder afgerond dan gepland.