Het zit erop, op de N434 zijn alle tij­de­lij­ke dam­wan­den ver­wij­derd die nodig waren voor de tun­nel­toe­rit­ten en ver­diep­te lig­ging. Dat is goed nieuws voor de omge­ving, omdat het intril­len en ver­wij­de­ren van dam­wan­den nog al wat geluid en tril­lin­gen ver­oor­zaakt. Het ver­wij­de­ren van de laat­ste dam­wan­den ging ook nog eens voor­spoe­dig, het werk werd twee weken eer­der afge­rond dan gepland.