Een span­nend lij­nen­spel, mooie mate­ri­a­len of weer­spie­ge­ling in een plas water. De bouw­plaats is soms het decor van ware kunst­werk­jes! We ver­za­mel­den de mooi­ste beel­den van de afge­lo­pen tijd. We zijn benieuwd wel­ke jij het mooist vindt! Laat het weten onder­aan de pagi­na in de reacties.