Bij de tun­nel­toe­rit is het ont­gra­ven van de bouw­kui­pen in vol­le gang. De boven­kant van de aan­ge­brach­te fun­de­rings­pa­len ligt inmid­dels vrij. Bin­nen­kort wordt gestart met het ver­wij­de­ren van het boven­ste deel, het zoge­he­ten kop­pen­snel­len. Ver­vol­gens wordt de beton­nen vloer gestort, zodat die goed aan­sluit op de fun­de­rings­pa­len. De fun­de­rings­pa­len zor­gen er uit­ein­de­lijk voor dat de tun­nel­vloer net­jes op z’n plaats blijft.

Fun­de­ring tun­nel­toe­rit. Klik om te vergroten