De komen­de twee week­en­den is de A44 op het deel N14N206 afge­slo­ten. Rijks­wa­ter­staat voert dan alge­meen onder­houd uit aan de ver­lich­ting op het deel in Was­se­naar. De Rijn­land­rou­te lift op deze afslui­ting mee door werk­zaam­he­den uit te voe­ren voor de defi­ni­tie­ve situ­a­tie op de A44 ter hoog­te van Lei­den. Bij aan­slui­ting Lei­den-West blijft afrit 8 op de A44 van­uit Amster­dam en toe­rit 8 naar de A44 rich­ting Amster­dam open. Er wordt zowel over­dag als ’s avonds gewerkt. Met name ’s nachts kun­nen werk­zaam­he­den als het fre­zen van asfalt hoor­baar zijn in de direc­te omgeving.

Week­end 20-23 augustus
  • Rij­baan rich­ting Amster­dam: hele week­end afge­slo­ten van vrij­dag 20 augus­tus 22.00 uur tot maan­dag 23 augus­tus 05.00 uur
  • Rij­baan rich­ting Den Haag alleen ‘s avonds/’s nachts afgesloten:
    - vrij­dag 20 augus­tus 22:00 uur – zater­dag 21 augus­tus 08:00 uur;
    - zater­dag 21 augus­tus 20:00 uur – zon­dag 22 augus­tus 08:00 uur;
    - zon­dag 22 augus­tus 20:00 uur – maan­dag 23 augus­tus 05:00 uur.
Week­end 27-30 augustus

Bei­de rij­rich­tin­gen zijn het hele week­end afge­slo­ten van vrij­dag 27 augus­tus 22.00 uur tot maan­dag 30 augus­tus 05.00 uur.