Kom je ook naar het con­gres “Romei­nen langs de RijnlandRoute”?

Je weet vast nog dat wij tij­dens arche­o­lo­gisch onder­zoek in 2018 hon­der­den hou­ten palen van een Romein­se weg aan­trof­fen. Deze vind­plaats in Val­ken­burg (gemeen­te Kat­wijk) kreeg de naam: Weerd­kam­pen. Het arche­o­lo­gisch onder­zoek van Weerd­kam­pen is nu afge­rond, met spec­ta­cu­lai­re conclusies!