Tun­nel­boor­ma­chi­ne Gaia heeft nu 1700 meter geboord, nog 550 meter te gaan tot het eind­punt nabij de Ste­vens­hof! Met de hui­di­ge voort­gang ver­wach­ten we begin sep­tem­ber aan te komen in de ont­vangst­schacht. We gin­gen nog één keer naar bin­nen bij de tun­nel­boor­ma­chi­ne om een kijk­je te nemen bij de impo­san­te, ruim 100 meter lan­ge, rij­den­de fabriek. Waar vier teams dag en nacht, 7 dagen per week wer­ken om de tun­nel­boor­ma­chi­ne draai­en­de te hou­den. Kijk je met ons mee?

Foto­gra­fie: Vin­cent Basler