Van maan­dag 12 tot en met vrij­dag 16 maart voert Heij­mans in opdracht van Red­dyn werk­zaam­he­den uit aan de kabels en lei­din­gen onder de A44 bij de Hade­wy­ch­laan en de Omme­dijk­se­weg. Op de Hade­wy­ch­laan wordt over­dag tij­dens de werk­zaam­he­den ter hoog­te van het Marie van Eijs­den­pad een afzet­ting geplaatst, waar­bij het ver­keer om en om kan pas­se­ren. Op de Omme­dijk­se­weg staat de afzet­ting ter hoog­te van Auto­demon­ta­ge De Graaf. Bui­ten werk­tij­den is er geen afzet­ting en kan het ver­keer nor­maal passeren.