In Nederland ligt ruim 1,7 miljoen kilometer aan kabels en leidingen onder de grond. Dat is meer dan 42 rondjes om de aarde! Het gaat om leidingen voor water, gas en olie en om kabels voor onder meer elektriciteit en dataverkeer. Binnen het project RijnlandRoute liggen 1300 kabels en leidingen die verlegd moeten worden. Ingenieursbureau Sweco heeft ze in beeld gebracht. Projectleider Hans Koeslag en adviseur Walter Apotheker vertellen er meer over.

Al sinds de start van ‘team K&L RLR’ in 2014 is Hans bij het project betrokken. Walter haakte augustus vorig jaar aan. Sweco adviseert de provincie over het proces van het verleggen en bespreekt de eventuele maatregelen met de netbeheerders.

Hoe worden de kabels en leidingen voor de RijnlandRoute verlegd?

Je hebt twee smaken. Binnen Sweco noemen we die ook wel het Sahara- en het Bahama-model. Bij het Sahara-model zorg je ervoor dat alle kabels en leidingen zijn verlegd voordat het werk aan de weg begint. De aannemer kan dan als het ware in een grote zandbak zijn werk uitvoeren. Bij het Bahama-model ga je als opdrachtgever bij wijze van spreken op vakantie, en laat je de aannemer alles coördineren en verleggen tijdens hun uitvoering. Bij de RijnlandRoute hebben we gekozen voor een mix hiervan.

Op dit moment zijn de werkzaamheden voor het verleggen van kabels en leidingen bij de Europaweg in volle gang. Welk model wordt daar gebruikt?

Het Sahara-model. Dat moet ook wel, want bij de Europaweg worden op een klein oppervlak van 1200 bij 400 meter 10 gestuurde boringen gerealiseerd en 48 kilometer aan kabels en leidingen verlegd. De complexiteit zit hem misschien niet in de aanleg, maar vooral in de afstemming met de omgeving. Er zijn veel partijen die een belang hebben op dit kleine oppervlak. De gemeente als grondeigenaar en als netbeheerder, het waterschap in verband met de veiligheid van de dijken en de provincie als (vaar)wegbeheerder en opdrachtgever. Maar ook voor bedrijven, verenigingen en omwonenden moet het leefbaar blijven. En dan zijn er nog de netbeheerders zelf. Zij zijn de eigenaren van de kabels en leidingen. Zij zien toe op de aanleg en de beheers- en bereikbaarheid van hun eigendom. We zijn dan ook al meer dan twee jaar bezig om met alle belanghebbenden te komen tot een oplossing die voor iedereen acceptabel is. Daarbij maken we onderscheid tussen standpunten en belangen. Standpunten kunnen wijzigen, belangen zitten veel dieper in personen en organisaties.

Na 2 jaar overleg heb je dan het definitieve plan voor de verleggingen?

Was dat maar waar! Het plan ligt er, maar er zijn altijd omstandigheden waardoor de planning toch weer net iets anders moet. Denk aan de viering van het Leidens Ontzet op 3 oktober. Rondom die datum mag het trottoir niet open, vanwege de veiligheid en bereikbaarheid van de stad. Maar ook grote sportevenementen zoals de Olympische Spelen en Formule 1 races spelen een rol. Telecombeheerders willen hun kabels dan niet knippen en uitzendingen niet onderbreken. Zo is het altijd puzzelen en compromissen sluiten. Maar als de werkzaamheden uiteindelijk zijn uitgevoerd, geeft dat een goed en voldaan gevoel.

Provincie Zuid-Holland is binnen dit project opdrachtgever van Sweco. Hoe verloopt die samenwerking?

De samenwerking is hecht, betrokken en professioneel. We weten elkaar gemakkelijk te vinden en vullen elkaar goed aan. De provincie heeft een sterk team gezet op de discipline kabels en leidingen. Dat werpt zijn vruchten af. Naast de zeer prettige samenwerking zijn we als Sweco ook trots dat we met onze deskundigheid al meer dan 7 jaar de provincie mogen voorzien van advies. Het project RijnlandRoute is één van de grootste infraprojecten van Nederland. Daar wil je als ingenieursbureau graag aan bijdragen.

Lees ook het verhaal van Ritesh en Anita over het verleggen van kabels en leidingen binnen de RijnlandRoute.