Maar liefst 300 belang­stel­len­den maak­ten zater­dag van een stuk­je van de hou­ten palen van de Romein­se weg een aan­den­ken aan de weg die in 2018 naast de N206 ir. G. Tjal­ma­weg in Val­ken­burg werd aan­ge­trof­fen. Onder het toe­ziend oog van een heu­se Romein maak­ten zij een foto­s­tan­daard­je of een hals­ket­ting. Ook was er een arche­o­lo­gi­sche lezing over vind­plaats Weerd­kam­pen en wer­den arche­o­lo­gi­sche vond­sten ten­toon­ge­steld. De hou­ten vazen, die van enke­le palen van de Romein­se weg zijn gemaakt, waren ook in het infor­ma­tie­cen­trum te bewonderen.

Video arche­o­lo­gisch onderzoek

Bekijk de video over het arche­o­lo­gisch onder­zoek naar de vind­plaats Weerd­kam­pen in Val­ken­burg hieronder.