Op dit moment wordt de laad- en los­lo­ca­tie voor grond en zand bij de Toren­vliet­brug over de Oude Rijn inge­richt. De sta­len buis­pa­len zijn gis­te­ren aan­ge­bracht van­af een pon­ton op het water. De buis­pa­len fun­ge­ren als afmeer­pa­len, waar de sche­pen straks aan komen te liggen.

Het ver­voer van zand en grond voor de aan­leg van het eer­ste deel van de Rijn­land­Rou­te gebeurt zoveel moge­lijk via het water, de Toren­vliet­brug is een van de plek­ken waar de vracht wordt over­ge­sla­gen van het schip naar de vracht­wa­gen en omgekeerd.