Sinds enkele weken zijn we bezig met de definitieve inrichting van het gebied onder de brug Oude Rijn, aan zowel de kant van de Oude Rhijnhofweg als de Voorschoterweg. Volgens de huidige planning is het werk eind juni dit jaar gereed.

Gesloten gebied, open karakter

Vanuit het oogpunt van sociale veiligheid was het uitgangspunt om het gebied af te schermen van de doorgaande weg en het fietspad, zodat het niet kan worden gebruikt als hangplek of plek om te verschuilen. Maar anderzijds was er de wens om de zichtlijnen zo open mogelijk te houden, vanuit esthetisch oogpunt én omdat dit het gevoel van sociale veiligheid vergoot.

Het deel aan de kant van de Oude Rhijnhofweg wordt afgescheiden met een watergang en een stukje hekwerk, het deel aan de kant van de Voorschoterweg wordt afgeschermd met een hekwerk. Bijzonder aan de inrichting is dat delen van de bestrating niet vlak, maar golvend worden aangelegd. De watergang wordt voorzien van een houten beschoeiing. Bekijk hier de impressies van hoe het eruit komt te zien en de foto’s van de werkzaamheden op dit moment.

Impressies toekomstige situatie
Foto’s werkzaamheden