Vandaag is Comol5 gestart met de inrichting van een loskade aan de rand van de Meeslouwerplas in Recreatiegebied Vlietland. Per schip wordt het zand dat nodig is voor de aanleg en voorbelasting van de startschacht voor de tunnel, de N434 en de fly-overs getransporteerd naar de A4-zijde van de RijnlandRoute. Na de inrichting maken schepen vanaf woensdag 6 juni gebruik van de nieuwe loskade. Tot eind 2019 meren er dagelijks tussen 7.00 en 19.00 uur maximaal 6 tot 8 schepen met zand aan.

Transportroute
Vanuit Alphen aan den Rijn varen schepen met zand naar de loslocatie bij de Meeslouwerplas. Het zand wordt van daaruit getransporteerd naar het werkgebied bij de A4. Vanaf de loskade rijdt bouwverkeer op een eigen weg (die parallel loopt aan de A4) naar het bouwterrein aan de A4-zijde. Ze maken ter hoogte van de Hofvlietweg de oversteek naar het bouwterrein bij de A4. Zie onderstaande afbeelding voor de route.

Wat merkt u van de werkzaamheden?
Door het bouwverkeer te scheiden van het reguliere verkeer wordt overlast beperkt. Er zijn verkeersregelaars aanwezig om het verkeer bij de oversteek op de Hofvlietweg te begeleiden.

Fietsers
Het fietspad aan het Meeslouwerpolderpad is een stukje verlegd. Het zand wordt via een transportband over het fietspad heen getransporteerd. Met gele bebording en bouwhekken wordt de aangepaste route aangegeven. Bekijk de route

Vaarverkeer
Voor vaarverkeer is een factsheet beschikbaar met informatie over de vaarroutes van de schepen. Download de factsheet