Van­daag is Comol5 gestart met de inrich­ting van een los­ka­de aan de rand van de Mees­lou­werplas in Recre­a­tie­ge­bied Vliet­land. Per schip wordt het zand dat nodig is voor de aan­leg en voor­be­las­ting van de start­schacht voor de tun­nel, de N434 en de fly-overs getrans­por­teerd naar de A4-zij­de van de Rijn­land­Rou­te. Na de inrich­ting maken sche­pen van­af woens­dag 6 juni gebruik van de nieu­we los­ka­de. Tot eind 2019 meren er dage­lijks tus­sen 7.00 en 19.00 uur maxi­maal 6 tot 8 sche­pen met zand aan.

Trans­port­rou­te
Van­uit Alp­hen aan den Rijn varen sche­pen met zand naar de los­lo­ca­tie bij de Mees­lou­werplas. Het zand wordt van daar­uit getrans­por­teerd naar het werk­ge­bied bij de A4. Van­af de los­ka­de rijdt bouw­ver­keer op een eigen weg (die paral­lel loopt aan de A4) naar het bouw­ter­rein aan de A4-zij­de. Ze maken ter hoog­te van de Hof­vliet­weg de over­steek naar het bouw­ter­rein bij de A4. Zie onder­staan­de afbeel­ding voor de route.

Wat merkt u van de werkzaamheden?
Door het bouw­ver­keer te schei­den van het regu­lie­re ver­keer wordt over­last beperkt. Er zijn ver­keers­re­ge­laars aan­we­zig om het ver­keer bij de over­steek op de Hof­vliet­weg te begeleiden.

Fiet­sers
Het fiets­pad aan het Mees­lou­wer­pol­der­pad is een stuk­je ver­legd. Het zand wordt via een trans­port­band over het fiets­pad heen getrans­por­teerd. Met gele bebor­ding en bouw­hek­ken wordt de aan­ge­pas­te rou­te aan­ge­ge­ven. Bekijk de route

Vaar­ver­keer
Voor vaar­ver­keer is een facts­heet beschik­baar met infor­ma­tie over de vaar­rou­tes van de sche­pen. Down­load de factsheet