Deze week vindt er weer een indrukkende hijsklus plaats bij de A44. De langste én zwaarste liggers voor de nieuwe brug over de Oude Rijn worden gelegd. De 30,5 meter lange liggers wegen ruim 60 ton. Vrachtwagens van 38 meter lang transporteren de betonnen elementen naar het bouwterrein. De liggers passen vanwege hun lengte niet op een trailer, vandaar dat op afstand bestuurbare dolly’s worden ingezet om ze te kunnen vervoeren.

Na het inhijsen van deze liggers op 23, 24 en 25 januari, rond het hijsteam hun werkzaamheden naar verwachting af op zaterdag 16 februari. Dan worden de laatste 19 liggers geplaatst op de pijlers boven de Voorschoterweg. Tijdens die werkzaamheden is de onderdoorgang gestremd voor alle verkeer.

Planning en transportroutes

Op 23 en 24 januari worden de langste en zwaarste liggers op veld 5 – 6 gelegd. De hijskraan op het werkterrein Voorschoterweg rijdt via de N206/Voorschoterweg en vice versa. De hijskraan boven op de nieuwe brug, de ballastwagens voor deze hijskraan en de vrachtwagens met de liggers, rijden vanaf het terrein van het huidige Transferium over de bouwweg naar de nieuwe brug.

Op 25 januari worden de liggers op veld 4 – 5 gelegd en op 16 februari de laatste liggers op veld 1 – 2. De hijskranen, eventuele ballastwagens voor de hijskraan en de vrachtwagens met de liggers rijden dan via de A44/N206/Voorschoterweg en vice versa.

Stremming Voorschoterweg

Op zaterdag 16 februari is de Valkenburgseweg vanuit Leiden en de Voorschoterweg vanuit Katwijk vanuit beide richtingen open voor verkeer tot aan de brug. Ter plaatse van de brug over de Oude Rijn is de weg gestremd voor alle verkeer tussen 6.00 en 20.00 uur. De omleidingsroute voor het doorgaand verkeer is N206, over de Torenvlietbrug, Plesmanlaan en de Haagse Schouw en vice versa.

Meer detailinformatie leest u in de brief aan omwonenden.
* Let op: de werkzaamheden zijn, in tegenstelling tot wat in deze brief is gecommuniceerd, een dag opgeschoven vanwege de verwachte weersomstandigheden. De werkzaamheden vinden plaats op 23, 24 en 25 januari.