Het nieu­we fiets­pad bij de paral­lel­weg Rijks­straat­weg-oost (tus­sen Ste­vens­hof en Was­se­naar) is zo goed als klaar. De fiets­rou­te is een stuk­je ver­legd naar het zuid­oos­ten, omdat op deze loca­tie ook een bouw­weg wordt aan­ge­legd. Om het bouw­ver­keer en het fiets­ver­keer vei­lig af te wik­ke­len, is er een onge­lijk­vloer­se krui­sing gemaakt. De fiet­sers blij­ven op het­zelf­de niveau, het bouw­ver­keer kruist bovenlangs.

Woens­dag 29 novem­ber, in de loop van de och­tend, wordt het nieu­we fiets­pad in gebruik genomen.