In de zomer­va­kan­tie is het infor­ma­tie­cen­trum Rijn­land­Rou­te geslo­ten van zater­dag 23 juli tot en met dins­dag 9 augus­tus. Daar­na zijn jul­lie weer wel­kom op de regu­lie­re ope­nings­tij­den; woens­dag, vrij­dag en zater­dag van 11.00 tot 15.00 uur.

Deze vakan­tie eropuit?

Op vlieg­veld Twen­te opent zater­dag 16 juli het the­ma­park ‘Wij Bou­wen de Toe­komst’. Vijf weken lang kun­nen kin­de­ren zelf aan de slag in de bouw­sec­tor. Haal een mate­ri­aal­pas­poort en ont­dek hoe het is om een graaf­ma­chi­ne te bedie­nen, leef je uit in het ver­keers­park en ga zelf aan de slag met het bou­wen met pre­fab blok­ken. Daar­naast neemt de fami­lie Bou­wer de kin­de­ren mee in de wereld van de bouw in hun eigen inter­ac­tie­ve the­a­ter­voor­stel­ling. Met het park hoopt de bouw­sec­tor kin­de­ren enthou­si­ast te maken om later zelf in de bouw aan de slag te gaan. Kijk voor meer infor­ma­tie en tic­kets op: www.wijbouwendetoekomst.nl.