De zomer­va­kan­tie is weer gestart en deze zomer blij­ven veel men­sen in Neder­land. De bouw bij de Rijn­land­Rou­te is onder­tus­sen in vol­le gang. Er zijn over­al acti­vi­tei­ten te zien. Zo is de tun­nel­boor­ma­chi­ne in de twee­de tun­nel­buis al over de helft en bij de A4 ver­rijst knoop­punt Hof­vliet. Ook tij­dens de bouw­vak werkt de aan­ne­mer op ver­schil­len­de plaat­sen door. Daar­om blijft ons infor­ma­tie­cen­trum op woens­dag, vrij­dag en zater­dag geo­pend voor ieder­een die van dicht­bij wil zien hoe de werk­zaam­he­den vorderen.

Naast het infor­ma­tie­cen­trum staat een uit­kijk­to­ren van waar­uit goed te zien wat er rond de start­schacht gebeurt. Tus­sen 11.00 en 14.00 uur start op elk uur een rond­lei­ding, waar­bij we het hoe, waar en waar­om van de Rijn­land­Rou­te uit­leg­gen. En we gaan natuur­lijk ook de uit­kijk­to­ren op. Voor het bezoek aan het infor­ma­tie­cen­trum is het wel nodig om een reser­ve­ring te maken. Dit kan via: www.rondleiding-rijnlandroute.nl/tijdsloten.

En dan nog een extra vakan­tie­tip om er een com­pleet dag­je uit van te maken: vlak naast het infor­ma­tie­cen­trum ligt recre­a­tie­ge­bied Vliet­land. Een gebied met bos­sen en meren, waar ver­schil­len­de leu­ke acti­vi­tei­ten te doen zijn. Meer infor­ma­tie hier­over vind je op de web­si­te van recre­a­tie­ge­bied Vliet­land.