Op dinsdag 21 mei aanstaande organiseren de provincie Zuid-Holland en aannemer Boskalis Nederland informatiebijeenkomsten over de aanpassingen aan de N206 Europaweg en het Lammenschansplein in Leiden.

Presentatie en informatiemarkt

Omwonenden en andere geïnteresseerden zijn 21 mei van harte welkom om 15.45 uur of om 18.45 uur in het informatiecentrum van de RijnlandRoute. Beide bijeenkomsten zijn hetzelfde en beginnen met een toelichting van Boskalis op de werkzaamheden en planning van het project. Na deze presentatie zijn projectmedewerkers van de provincie en van Boskalis in een andere ruimte aanwezig om vragen te beantwoorden.

Middagbijeenkomst Avondbijeenkomst
15.45 – 16.15 uur inloop
16.15 – 16.45 uur presentatie
16.45 – 17.45 uur informatiemarkt
18.45 – 19.15 uur inloop
19.15 – 19.45 uur presentatie
19.45 – 20.45 uur informatiemarkt
Locatie en aanmelden

De informatiebijeenkomsten vinden plaats in het informatiecentrum van de RijnlandRoute (Rietpolderweg 19 in Leiden).
Aanmelden voor de bijeenkomst kan tot vrijdag 17 mei via: aanmelden.rijnlandroute.nl/europaweg2024

Uitvoering werkzaamheden project N206 Europaweg in 3 fases

Op dit moment werkt Boskalis het ontwerp voor de wegen en bruggen verder uit en vinden voorbereidingen voor de werkzaamheden plaats. Om de aanpassingen aan de Europaweg en het Lammenschansplein en de bouw van de nieuwe Lammebrug, Trekvlietbrug en fietstunnels uit te voeren, heeft Boskalis het werk grofweg opgedeeld in 3 fases:

  • Nov 2024 – sept 2025 Aanleg tijdelijke weg: Eerst legt Boskalis een tijdelijke weg aan naast de huidige weg. Het aanleggen van deze tijdelijke weg neemt 11 maanden in beslag waarbij het verkeer grotendeels door kan blijven rijden volgens de huidige situatie.
  • Okt 2025 – mei 2027 Sloop oude situatie + bouw definitieve situatie: Als het verkeer over de tijdelijke weg rijdt, dan wordt de oude situatie gesloopt en de nieuwe situatie opgebouwd. Deze periode duurt ca. 20 maanden.
  • Juni – december 2027 Verwijderen tijdelijke inrichting + afbouw: Als het verkeer over de nieuwe weg rijdt, dan worden de tijdelijke wegen en bruggen verwijderd en wordt de omgeving in orde gemaakt.

In het najaar volgt meer informatie over de werkzaamheden en de planning van de eerste fase.

De N206 Europaweg wordt verbreed, de indeling van wegen verbetert en er komen nieuwe bruggen en fiets- en wandelpaden rond het Lammenschansplein.