In verband met de huidige overheidsrichtlijnen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen, vindt de bijeenkomst over de N206 Europaweg op maandag 29 november digitaal plaats, en niet, zoals eerder aangekondigd, in het informatiecentrum. Tijdens deze digitale bijeenkomst zijn omwonenden en andere geïnteresseerden van harte welkom om meer te horen over het ontwerp van de Europaweg en de partiële herziening van het provinciaal inpassingsplan RijnlandRoute.

Wanneer en hoe is de digitale informatieavond bij te wonen?
  • De informatieavond is maandag 29 november van 20.00 tot 21.30 uur
  • De Bijeenkomst is via Microsoft Teams
  • Aanmelden voor de informatieavond kan via: europaweg@rijnlandroute.nl (aanmelden kan tot maandag 29 november 10.00 uur)
  •  Uiterlijk maandag 29 november om 12.00 uur wordt de agenda en de link voor MS Teams verstuurd per mail

Iedereen die zich heeft aangemeld voor de fysieke bijeenkomst ontvangt een mail.

Partiële herziening

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben dinsdag 9 november 2021 de ontwerpbesluiten voor de partiële herziening van het provinciaal inpassingsplan (PIP) RijnlandRoute vastgesteld. Deze partiële herziening is nodig omdat enkele ontwerpwijzigingen voor het projectdeel N206 Europaweg niet passen in het huidige PIP RijnlandRoute. Meer informatie over het PIP, de besluiten en de terinzagelegging staat in een eerder nieuwsbericht: Ontwerpbesluiten partiële herziening provinciaal inpassingsplan N206 Europaweg ter inzage.