Dinsdag 8 november vindt er een informatieavond plaats over de N206 Europaweg. Omwonenden en andere geïnteresseerden zijn die dag van harte welkom tussen 19.00 tot 21.00 uur in het informatiecentrum van de RijnlandRoute. Tijdens deze avond zijn projectmedewerkers aanwezig om vragen te beantwoorden over het project, bijvoorbeeld over het ontwerp of de herziening van het provinciaal inpassingsplan. In een andere ruimte presenteert de landschapsarchitect van de RijnlandRoute op twee momenten een korte presentatie over het bomencompensatieplan.

Bomencompensatieplan

Om ruimte te maken voor de verbreding van de N206 Europaweg worden langs de weg bomen gekapt. Om de kap te compenseren stelt de provincie in overleg met de gemeente Leiden een bomencompensatieplan op. In dit plan staat op welke locaties, welke bomen en struiken er geplant worden, evenals de aantallen en maten.

Vergunningaanvraag voor bomenkap

Op basis van het ontwerp van de N206 Europaweg vinden er voorbereidingen plaats voor de vergunningaanvraag voor de bomenkap. De verwachting is dat deze vergunningaanvraag nog dit jaar ter inzage komt bij de gemeente Leiden. Het bomencompensatieplan is ook onderdeel van de aanvraag.

Andere onderwerpen

Naast informatie over het bomencompensatieplan zijn er collega’s aanwezig die onder andere vragen kunnen beantwoorden over het nieuwe ontwerp van de Europaweg en het Lammenschansplein, over de aanbesteding en over de partiële herziening van het provinciaal inpassingsplan.

Locatie en aanmelden

De informatieavond vindt plaats in het informatiecentrum van de RijnlandRoute (Rietpolderweg 19 in Leidschendam). Aanmelden kan via: Informatieavond N206 Europaweg (rondleiding-rijnlandroute.nl)

Start werkzaamheden

Het is de verwachting dat er begin 2023 gestart wordt met de aanbestedingsprocedure voor het aantrekken van een aannemer. Vervolgens wordt in samenwerking met de toekomstige aannemer een planning gemaakt.

De N206 Europaweg wordt verbreed, de indeling van wegen verbetert en er komen nieuwe bruggen en fiets- en wandelpaden rond het Lammenschansplein. Voordat de werkzaamheden kunnen beginnen vinden er voorbereidende werkzaamheden plaats.

Op de hoogte blijven?

Via deze website zijn de ontwikkelingen te volgen. Ook is het mogelijk om te abonneren op nieuwsalerts over de RijnlandRoute. Het project kan ook gevolgd worden op Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram.