Op 12 en 18 juni organiseert Comol5 een informatieavond over de bouw van de verdiepte ligging en de ontvangstschacht voor de tunnelboormachine. Ook het geluidsscherm langs de A44 bij de Stevenshof komt even kort aan bod. Comol5 heeft hiervoor een uitnodigingsbrief gestuurd aan de direct omwonenden in de Stevenshof en de Nieuwe Weg/parallelweg Rijksstraatweg in Wassenaar. Woont u iets verder van de werkzaamheden maar bent u toch geïnteresseerd, dan bent u uiteraard welkom om hierbij aanwezig te zijn.

De avonden worden gehouden bij Van der Valk, Haagse Schouwweg 14 in Leiden. Beide avonden hebben hetzelfde, vaste programma met een plenair/gemeenschappelijk deel. Om 19.15u is de inloop, om 19.30u starten de presentaties over werkzaamheden, planning, monitoring, bemaling en landschappelijke inpassing. Van 20.30 tot 21.30u is er een informatiemarkt. In verband met de capaciteit van de zaal moet u zich van tevoren aanmelden via omgeving@comol5.nl Voor 12 juni is er nog een beperkt aantal plaatsen, voor 18 juni is er nog voldoende plek.