De zomer­va­kan­tie is begon­nen! Tij­dens de vakan­tie­pe­ri­o­de, van 19 juli tot 27 augus­tus, gaat het werk aan de Rijn­land­Rou­te gewoon door. Via onze web­si­te en onze soci­al media­ka­na­len hou­den wij jou op de hoog­te van onze werk­zaam­he­den. Ook is het infor­ma­tie­cen­trum tij­dens de vakan­tie­pe­ri­o­de open op de regu­lie­re ope­nings­tij­den. Het is wel nodig om hier­voor een afspraak te maken via: rondleiding-rijnlandroute.nl/tijdsloten

Wij wen­sen jul­lie een mooie zomer!