De por­ta­len op de A4 tus­sen Vliet­land en de N14 krij­gen een opknap­beurt. In ver­band met de ver­bre­ding van de A4 tus­sen Vliet­land en de N14 ver­wij­de­ren we de por­ta­len en ver­voe­ren we ze naar de werk­plaats. Na  de reno­va­tie wor­den ze weer terug­ge­plaatst. Bekijk hier­on­der de video­beel­den.