7. Zicht op Dienstgebouw West

Zicht op Dienstgebouw West
Boomgroep voor het dienstgebouw

Boomgroep voor het dienstgebouw

Een groepje van drie bomen, wilg en zwarte els, schermt het dienstgebouw af, gezien vanaf de brug bij het Liesbeth Ribbiuspad. De bomen zijn bij aanplant 4 à 4,5 meter hoog.

Tunnelingang West vanaf Dienstweg
Rietkraag rond de tunnelingang

Rietkraag rond de tunnelingang

De rand van de verdiepte weg wordt fysiek en visueel afgeschermd door een plasdraszone met riet. Deze rietkraag is ook te zien vanaf de weg, waardoor de polder een beetje zichtbaar wordt vanaf de verdiepte N434.

Hoewel het beeld ‘zicht op dienstgebouw West’ heet, is het dienstgebouw zelf niet te zien vanaf de brug bij het Liesbeth Ribbiuspad. Dit komt door een groepje strategisch geplaatste wilgen en elzen. Dienstgebouw West is een klein gebouw met afgeronde hoeken en rondom houten lamellen, zodat het op afstand wegvalt in het beeld. Vanaf de dienstweg is het gebouw wel te zien.

Langs de rand van de verdiepte weg ligt een plasdraszone. Deze dient als fysieke afscherming van de weg en als visuele afscherming door de rietbeplanting in deze strook. Aan weerszijden van de weg liggen lage dijkjes met bloemrijk gras. Tussen het dienstgebouw en de tunnelingang ligt een veld met zonnecollectoren, dat daglicht in de tunnel geleid. Ook deze collectoren zijn niet zichtbaar door de rietkraag.