7. Zicht op Dienstgebouw West

Zicht op Dienst­ge­bouw West
Boomgroep voor het dienstgebouw

Boom­groep voor het dienstgebouw

Een groep­je van drie bomen, wilg en zwar­te els, schermt het dienst­ge­bouw af, gezien van­af de brug bij het Lies­beth Rib­bi­us­pad. De bomen zijn bij aan­plant 4 à 4,5 meter hoog.

Tun­ne­l­in­gang West van­af Dienstweg
Rietkraag rond de tunnelingang

Riet­kraag rond de tunnelingang

De rand van de ver­diep­te weg wordt fysiek en visu­eel afge­schermd door een plas­dras­zo­ne met riet. Deze riet­kraag is ook te zien van­af de weg, waar­door de pol­der een beet­je zicht­baar wordt van­af de ver­diep­te N434.

Hoewel het beeld ‘zicht op dienstgebouw West’ heet, is het dienstgebouw zelf niet te zien vanaf de brug bij het Liesbeth Ribbiuspad. Dit komt door een groepje strategisch geplaatste wilgen en elzen. Dienstgebouw West is een klein gebouw met afgeronde hoeken en rondom houten lamellen, zodat het op afstand wegvalt in het beeld. Vanaf de dienstweg is het gebouw wel te zien.

Langs de rand van de verdiepte weg ligt een plasdraszone. Deze dient als fysieke afscherming van de weg en als visuele afscherming door de rietbeplanting in deze strook. Aan weerszijden van de weg liggen lage dijkjes met bloemrijk gras. Tussen het dienstgebouw en de tunnelingang ligt een veld met zonnecollectoren, dat daglicht in de tunnel geleid. Ook deze collectoren zijn niet zichtbaar door de rietkraag.