1. Vera Bondamstraat / Hadewychlaan

Vera Bon­dam­straat na 15 jaar
Bestaande beplanting Nieuwe aanplant langs het scherm

Bestaan­de beplanting

Bestaan­de bomen, strui­ken en riet tus­sen Vera Bon­dam­straat en Hadewychlaan.

Nieu­we aan­plant langs het scherm

De bomen en strui­ken die het geluids­scherm afscher­men wor­den aan­ge­plant in hoog­te vari­ë­rend tus­sen 1 en 5 meter.

Door de verbreding van de A44 komt de snelweg dichterbij. Dankzij het 6 meter hoge geluidsscherm wordt het toch stiller dan in de oude situatie. Om dat hoge scherm aan het zicht te onttrekken voor omwonenden, wordt het scherm ingeplant met bomen en struiken van verschillende hoogtes, direct bij aanplant. Deze beplantingsstrook met heel diverse soorten is aantrekkelijk voor vogels, insecten en kleine zoogdieren. Ook dient de bosrand als vliegroute voor vleermuizen.

De bomen die worden aangeplant zijn grauwe els, haagbeuk, grove den, esdoorn, beuk, zwarte els en schietwilg. De struiken bestaan uit lijsterbes, kornoelje, sleedoorn, meidoorn, vuilboom, vlier en taxus. Ook worden er ‘boomvormers’ aangeplant. Dat zijn planten die in een struikvorm worden aangeplant, maar kunnen doorgroeien tot bomen als ze voldoende tijd en ruimte krijgen. Dit zijn de hazelaar, veldesdoorn, zwarte els, zachte berk, wintereik en es.