9. Knooppunt Hofvliet vanaf fietsbrug

Knooppunt Hofvliet vanaf fietsbrug
Bloemrijk grasland

Bloemrijk grasland

Overal langs de A4 worden de bermen en taluds met bloemrijk kruidenmengsel ingezaaid. Het bestaat uit een mix van soorten die inheems zijn. Zo vormen ze een waardevolle voedselbron voor vlinders, bijen en andere insecten.

Doordat de A4 opschuift richting Oostvlietpolder, ontstaat er tussen A4 en Meerburgerwatering een weide met bloemrijk grasland. Aan de overkant van de knoop is de deels nieuw ingeplante rand van Vlietland te zien. Tussen Knooppunt Hofvliet en de Oostvlietpolder worden hakhoutbosjes aangeplant. Deze dienen als begeleiding van de vliegroute van de gewone dwergvleermuis, laatvlieger en rosse vleermuis.

De Meerburgerwatering is ecologisch een belangrijke watergang. Niet alleen voor dieren in het water, maar ook voor vleermuizen. Verschillende vleermuissoorten gebruiken de Meerburgerwatering als vaste vliegroute. Dit zijn, naast de meer algemeen voorkomende gewone dwergvleermuis, ook de zeldzame watervleermuis en meervleermuis.