9. Knooppunt Hofvliet vanaf fietsbrug

Knoop­punt Hof­vliet van­af fietsbrug
Bloemrijk grasland

Bloem­rijk grasland

Over­al langs de A4 wor­den de ber­men en taluds met bloem­rijk krui­den­meng­sel inge­zaaid. Het bestaat uit een mix van soor­ten die inheems zijn. Zo vor­men ze een waar­de­vol­le voed­sel­bron voor vlin­ders, bij­en en ande­re insecten.

Doordat de A4 opschuift richting Oostvlietpolder, ontstaat er tussen A4 en Meerburgerwatering een weide met bloemrijk grasland. Aan de overkant van de knoop is de deels nieuw ingeplante rand van Vlietland te zien. Tussen Knooppunt Hofvliet en de Oostvlietpolder worden hakhoutbosjes aangeplant. Deze dienen als begeleiding van de vliegroute van de gewone dwergvleermuis, laatvlieger en rosse vleermuis.

De Meerburgerwatering is ecologisch een belangrijke watergang. Niet alleen voor dieren in het water, maar ook voor vleermuizen. Verschillende vleermuissoorten gebruiken de Meerburgerwatering als vaste vliegroute. Dit zijn, naast de meer algemeen voorkomende gewone dwergvleermuis, ook de zeldzame watervleermuis en meervleermuis.