2. Faunapassage onder A44

Faunapassage onder A44
Wand met klimop Faunageleiding Bloemrijk grasland

Wand met klimop

Een betonnen wand begroeid met klimop schermt de faunapassage en het fietspad af van de N434. De rijbanen van de N434 liggen dieper dan de faunapassage met fietspad.

Faunageleiding

Een greppel, struiken en boomstronken helpen de dieren de weg te vinden onder de snelweg door. Onder de A44 liggen keien als geleiding en schuilmogelijkheid.

Bloemrijk grasland

Overal in Knooppunt Ommedijk en langs het verdiepte deel van de N434 worden de bermen en taluds met bloemrijk kruidenmengsel ingezaaid. Dit bestaat uit een mix van soorten die inheems zijn. Zo vormen ze een waardevolle voedselbron voor vlinders, bijen en andere insecten.

De faunapassage onder de A44 wordt gemaakt voor kleine zoogdieren en amfibieën. Dieren waarvoor extra beschermingsmaatregelen worden genomen om de populatie te behouden of te vergroten, ook wel doelsoorten genoemd, kunnen hiervan gebruik maken. Dit zijn bijvoorbeeld de boommarter, eekhoorn, dwergmuis, bunzing, hermelijn, wezel, waterspitsmuis en rugstreeppad. Maar ook ‘gewone’ en niet beschermde dieren zoals de kikker, pad, haas, muis en allerlei insecten zoals het lieveheersbeestje kan je hier vinden.

De faunadoorgang onder de A44 is 11 meter breed (en daarnaast nog 5 meter voor het fietspad) en volledig afgeschermd van de parallelle N434 door een wand begroeid met een haag ervoor. De dieren worden in de goede richting geleid door struiken, boomstronken en een greppel. In de onderdoorgang onder de A44 liggen keien als geleiding en schuilmogelijkheid.