2. Faunapassage onder A44

Fau­nap­as­sa­ge onder <span class="caps">A44</span>A44″ data-ima­ge-descrip­ti­on=”” data-event-trigger=“hover” data-always-visible=“on” data-id=“21862” data-no-lazy=“1” data-lazy-src=”” data-lazy=“false” loading=“eager” data-skip-lazy=“1” >
Wand met klimop Faunageleiding Bloemrijk grasland

Wand met klimop

Een beton­nen wand begroeid met klim­op schermt de fau­nap­as­sa­ge en het fiets­pad af van de N434. De rij­ba­nen van de N434 lig­gen die­per dan de fau­nap­as­sa­ge met fietspad.

Fau­na­ge­lei­ding

Een grep­pel, strui­ken en boom­stron­ken hel­pen de die­ren de weg te vin­den onder de snel­weg door. Onder de A44 lig­gen kei­en als gelei­ding en schuilmogelijkheid.

Bloem­rijk grasland

Over­al in Knoop­punt Omme­dijk en langs het ver­diep­te deel van de N434 wor­den de ber­men en taluds met bloem­rijk krui­den­meng­sel inge­zaaid. Dit bestaat uit een mix van soor­ten die inheems zijn. Zo vor­men ze een waar­de­vol­le voed­sel­bron voor vlin­ders, bij­en en ande­re insecten.

De faunapassage onder de A44 wordt gemaakt voor kleine zoogdieren en amfibieën. Dieren waarvoor extra beschermingsmaatregelen worden genomen om de populatie te behouden of te vergroten, ook wel doelsoorten genoemd, kunnen hiervan gebruik maken. Dit zijn bijvoorbeeld de boommarter, eekhoorn, dwergmuis, bunzing, hermelijn, wezel, waterspitsmuis en rugstreeppad. Maar ook ‘gewone’ en niet beschermde dieren zoals de kikker, pad, haas, muis en allerlei insecten zoals het lieveheersbeestje kan je hier vinden.

De faunadoorgang onder de A44 is 11 meter breed (en daarnaast nog 5 meter voor het fietspad) en volledig afgeschermd van de parallelle N434 door een wand begroeid met een haag ervoor. De dieren worden in de goede richting geleid door struiken, boomstronken en een greppel. In de onderdoorgang onder de A44 liggen keien als geleiding en schuilmogelijkheid.