3. Ecoduct vanaf fietspad naar Wassenaar

Eco­duct van­af fiets­pad naar Wassenaar
Meerstammige zwarte els Bloemrijk grasland

Meer­stam­mi­ge zwar­te els

Dit is een typi­sche boom voor de open pol­der. Deze boom wordt ver­spreid aan­ge­plant rond Knoop­punt Omme­dijk en langs de ver­diep­te N434 met bij aan­plant een hoog­te van 4 à 4,5 meter.

Bloem­rijk grasland

Over­al in Knoop­punt Omme­dijk en langs de ver­diep­te lig­ging van de N434 wor­den de ber­men en taluds met bloem­rijk krui­den­meng­sel inge­zaaid. Het bestaat uit een mix van soor­ten die inheems zijn. Zo vor­men ze een waar­de­vol­le voed­sel­bron voor vlin­ders, bij­en en ande­re insecten.

Eco­duct van­af <span class="caps">N434</span>N434″ data-ima­ge-descrip­ti­on=”” data-event-trigger=“hover” data-always-visible=“on” data-id=“21879” data-no-lazy=“1” data-lazy-src=”” data-lazy=“false” loading=“eager” data-skip-lazy=“1” >
Ecoduct voor dieren en mensen Bomen en struiken als faunageleiding

Eco­duct voor die­ren en mensen

Het eco­duct biedt ruim­te voor zowel die­ren bin­nen een 10 meter bre­de beplan­te strook als voor fiet­sers tus­sen Was­se­naar en Leiden.

Bomen en strui­ken als faunageleiding

Om ervoor te zor­gen dat de die­ren de fau­nap­as­sa­ge kun­nen vin­den, wordt tus­sen het bos langs de Rijks­straat­weg en het eco­duct strui­ken en bomen aan­ge­plant als geleiding.

Het ecoduct is samen met de faunapassage onder de A44 en het groen langs de Rijksstraatweg een belangrijke schakel in de ecologische verbindingszone ‘Lentevreugd - De Horsten’ uit het Natuurnetwerk Nederland. Het ecoduct is een combinatie van faunaroute met fietspad ernaast.

Het ecoduct is een oversteek over de verdiept gelegen afrit van de A44 richting de nieuwe N434. Het deel van het ecoduct voor de dieren is 10 meter breed en met een lage muur gescheiden van het fietspad. Op het ecoduct groeit bloemrijk gras en volgen de dieren de greppel of strook met boomstronken.

Lees meer over het ecoduct