3. Ecoduct vanaf fietspad naar Wassenaar

Ecoduct vanaf fietspad naar Wassenaar
Meerstammige zwarte els Bloemrijk grasland

Meerstammige zwarte els

Dit is een typische boom voor de open polder. Deze boom wordt verspreid aangeplant rond Knooppunt Ommedijk en langs de verdiepte N434 met bij aanplant een hoogte van 4 à 4,5 meter.

Bloemrijk grasland

Overal in Knooppunt Ommedijk en langs de verdiepte ligging van de N434 worden de bermen en taluds met bloemrijk kruidenmengsel ingezaaid. Het bestaat uit een mix van soorten die inheems zijn. Zo vormen ze een waardevolle voedselbron voor vlinders, bijen en andere insecten.

Ecoduct vanaf N434
Ecoduct voor dieren en mensen Bomen en struiken als faunageleiding

Ecoduct voor dieren en mensen

Het ecoduct biedt ruimte voor zowel dieren binnen een 10 meter brede beplante strook als voor fietsers tussen Wassenaar en Leiden.

Bomen en struiken als faunageleiding

Om ervoor te zorgen dat de dieren de faunapassage kunnen vinden, wordt tussen het bos langs de Rijksstraatweg en het ecoduct struiken en bomen aangeplant als geleiding.

Het ecoduct is samen met de faunapassage onder de A44 en het groen langs de Rijksstraatweg een belangrijke schakel in de ecologische verbindingszone ‘Lentevreugd – De Horsten’ uit het Natuurnetwerk Nederland. Het ecoduct is een combinatie van faunaroute met fietspad ernaast.

Het ecoduct is een oversteek over de verdiept gelegen afrit van de A44 richting de nieuwe N434. Het deel van het ecoduct voor de dieren is 10 meter breed en met een lage muur gescheiden van het fietspad. Op het ecoduct groeit bloemrijk gras en volgen de dieren de greppel of strook met boomstronken.

Lees meer over het ecoduct