5. Aquaduct vanuit Stevenshof

Aquaduct vanaf Stevenshof
Beplanting in het aquaduct Fietspad tussen Leiden en Wassenaar Meerstammige zwarte els


Beplanting in het aquaduct

Om een natuurlijke oever in het aquaduct te vervangen, wordt de oeverbegroeiing nagebootst met riet op kokosmatten.

Fietspad tussen Leiden en Wassenaar

Dit fietspad vervangt de weg die vroeger strak langs de A44 lag. Het nieuwe fietspad biedt een autovrije route langs de Veenwatering en door de polder.

Meerstammige zwarte els


Dit is een typische boom voor de open polder. Deze boom wordt verspreid aangeplant rond Knooppunt Ommedijk en langs de verdiepte N434 met bij aanplant een hoogte van 4 à 4,5 meter.

Aquaduct vanaf N434
Rietkraag rond de verdiepte weg

Rietkraag rond de verdiepte weg

Aan weerszijden van het aquaduct wordt de rand van de verdiepte weg afgeschermd door een plasdraszone met riet. Deze rietkraag is ook te zien vanaf de weg, waardoor de polder een beetje kan worden ervaren door de weggebruikers.

Het aquaduct is niet alleen een verbinding voor het water over de N434, maar ook voor dieren en mensen. De dieren volgen het water of de oever. Om een natuurlijke oever binnen het kunstwerk van het aquaduct na te bootsen, liggen er kokosmatten met rietbegroeiing. Naast het water ligt het fietspad dat Leiden met Wassenaar verbindt.

Ook in de lucht is het aquaduct in de Veenwatering een verbinding, namelijk voor vleermuizen. Verschillende vleermuissoorten gebruiken de Veenwatering als vaste vliegroute en foerageergebied. Dit zijn de dwergvleermuis, de laatvlieger, de watervleermuis en meervleermuis. Om die reden komt er deels vleermuisvriendelijke verlichting langs het fietspad.