5. Aquaduct vanuit Stevenshof

Aqua­duct van­af Stevenshof
Beplanting in het aquaduct Fietspad tussen Leiden en Wassenaar Meerstammige zwarte els


Beplan­ting in het aquaduct

Om een natuur­lij­ke oever in het aqua­duct te ver­van­gen, wordt de oever­be­groei­ing nage­bootst met riet op kokosmatten.

Fiets­pad tus­sen Lei­den en Wassenaar

Dit fiets­pad ver­vangt de weg die vroe­ger strak langs de A44 lag. Het nieu­we fiets­pad biedt een auto­vrije rou­te langs de Veen­wa­te­ring en door de polder.

Meer­stam­mi­ge zwar­te els 

Dit is een typi­sche boom voor de open pol­der. Deze boom wordt ver­spreid aan­ge­plant rond Knoop­punt Omme­dijk en langs de ver­diep­te N434 met bij aan­plant een hoog­te van 4 à 4,5 meter.

Aqua­duct van­af <span class="caps">N434</span>N434″ data-ima­ge-descrip­ti­on=”” data-event-trigger=“hover” data-always-visible=“on” data-id=“21899” data-no-lazy=“1” data-lazy-src=”” data-lazy=“false” loading=“eager” data-skip-lazy=“1” >
Rietkraag rond de verdiepte weg

Riet­kraag rond de ver­diep­te weg

Aan weers­zij­den van het aqua­duct wordt de rand van de ver­diep­te weg afge­schermd door een plas­dras­zo­ne met riet. Deze riet­kraag is ook te zien van­af de weg, waar­door de pol­der een beet­je kan wor­den erva­ren door de weggebruikers.

Het aquaduct is niet alleen een verbinding voor het water over de N434, maar ook voor dieren en mensen. De dieren volgen het water of de oever. Om een natuurlijke oever binnen het kunstwerk van het aquaduct na te bootsen, liggen er kokosmatten met rietbegroeiing. Naast het water ligt het fietspad dat Leiden met Wassenaar verbindt.

Ook in de lucht is het aquaduct in de Veenwatering een verbinding, namelijk voor vleermuizen. Verschillende vleermuissoorten gebruiken de Veenwatering als vaste vliegroute en foerageergebied. Dit zijn de dwergvleermuis, de laatvlieger, de watervleermuis en meervleermuis. Om die reden komt er deels vleermuisvriendelijke verlichting langs het fietspad.